Initiatiefvoorstel
“Amsterdamse Scholentours”

Scholentours
MEDIA

Initiatiefvoorstel “Leerlingenvervoer speciaal (voortgezet) onderwijs: Het kind centraal”

Leerlingenvervoer
MEDIA

Amendement op het landelijk verkiezingsprogramma: “Samen naar school; open de discussie over artikel 23 grondwet”

MEDIA

D66 wil het politieke debat aangaan om op basis van het beginsel ‘scheiding van kerk en staat’ artikel 23 van de grondwet te vernieuwen. In dat debat komen de acceptatieplicht, het openbare karakter van scholen, de voorwaarden voor financiering, de kwaliteit van het onderwijs en burgerschap aan de orde.

Dit omdat scholen de plek zijn waar kinderen de nodige sociale vaardigheden opdoen om de vrede en welvaart die ons land kent, voor de toekomst te behouden en uit te bouwen. Gezien de huidige pluriforme samenleving is het van het grootste belang dat kinderen met verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar tegenkomen op school. Daarmee wordt de verzuiling, de polarisatie en de kansenongelijkheid op de lange termijn verminderd in plaats van versterkt.

Initiatiefvoorstel (samen met Groenlinks en PvdA): “Alle Amsterdamse kinderen hebben recht op een schoolreisje”

Schoolreisje
MEDIA